Projektbeskrivning

HD: Älska papper

Uppdraget

I början av året gjorde Helsingborgs Dagblad om tidningen i flera avseenden. Tre delar blev två och större fokus lades vid fördjupning och läsupplevelser. För att understryka denna förändring, speciellt den senare delen, ombads Ekros & Hultberg att utveckla en bred, långsiktig kampanj.

HD

Mål

Målet med kampanjen var (är) att få läsekretsen att uppmärksamma den nya, mer läsfokuserade upp-levelsen av HD.

Resultat

I en färsk RAM-undersökning säger 60% att de tycker kampanjen är intressant, 64% att den är lättbegriplig, 54% att budskapet är positivt och 69% anser att budskapet är riktat till just dem.

Alska_Papper_Katarina
Alska_Papper_Ida
Alska_Papper_Daniel
Alska_Papper_Jenny
Alska_Papper_Classe
Alska_Papper_Helen
Alska_Papper_Håkan